Galenus prijs 2019 – indieningen open 20.03.20

Wenst u deel te nemen aan de Galenusprijs 2019?

De prijs voor medische hulpmiddelen zal uitgereikt worden aan het meest betekenisvolle en innovatieve medische hulpmiddel. Deze prijs bekroont een op de EU-markt toegelaten medisch hulpmiddel dat aantoonbaar tot een betere behandeling kan leiden. Het medisch hulpmiddel en zijn verdeler voldoen aan alle geldende wettelijk vereisten met inbegrip van de CE-markering zoals vastgelegd in de relevante Europese verordening en de Belgische KB’s i.v.m. medische hulpmiddelen. De aanvraag wordt ingediend door de door het FAGG erkende verdeler voor België. Daarnaast is het medische hulpmiddel innovatief en werd het recent geïntroduceerd in de Belgische markt.
Het volledig reglement vindt u hier.

U kan één of meerdere dossiers indienen voor de Galenusprijs 2019 die uitgereikt wordt op 28 mei 2020.

Om Sysmex op te volgen als laureaat van de Belgische Medische Hulpmiddelenprijs hoeft u enkel uw deelname aan te kondigen en uw dossier ten laatste op 20.03.2020 in te dienen.

Meer info : Mireille.Pijck@roularta.be.